icerik3

Kablo çıkış modüllerinde ana bara izole plaka ile ayrılarak operatörün ana baraya teması engellenmiştir. (Form 2 ve üzeri seçeneklerinde)

Çıkış kablolarının terminallerle olan bağlantısı kutu muhafazası sayesinde kapatılmış ve operatörün terminal kontaklarına teması engellenmiştir.(Form 4b seçeneklerinde)